Binnen de Careson Groep is CAREPROTECT de aangewezen partij die de brandpreventie verzorgt.

Wij bieden onze opdrachtgevers optimale en integrale oplossingen aan op het gebied van brandveiligheid. Met ons deskundige team van ervaren medewerkers verdelen we de veelal complexe projecten over de 3 vakgebieden waarin CAREPROTECT opereert.

Deze vakgebieden zijn:

 • Advies & inspectie
 • Uitvoering & begeleiding
 • Beheer & onderhoud

Door met 1 aanspreekpunt te werken en een totaalconcept te bieden ontzorgen we onze opdrachtgevers (vastgoedeigenaren, -beheerders en -gebruikers) bij hun taak te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid en BHV.

Onze belangrijkste doelgroepen in de zakelijke markt zijn overheid, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, horeca, sport en recreatie.

CAREPROTECT is als totaalleverancier van actieve en passieve brandbeveiliging sinds juni 2019 actief in de vastgoedwereld. Onze basis ligt in Rotterdam, maar uiteraard werken wij landelijk. 

You care. We protect.

CAREPROTECT Fire Safety Services 010-5650927


Een greep uit onze diensten:

Advies & inspectie:

 • Vergunningen en gebruiksmeldingen
 • Risico-inventarisaties en -evaluaties
 • Ontruimingsplannen en vluchtplattegronden
 • Nulmetingen en ontwerp brandveiligheidsconcepten
 • Fire safety engineering
 • Brandoverslagberekeningen
 • Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen
 • Gelijkwaardige oplossingen

Uitvoering & begeleiding:

 • Brandwerende scheidingen en -doorvoeren
 • Brandwerende aftimmeringen en bekledingen
 • Brandwerend schilder- en spuitwerk staalconstructies
 • Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Vluchtwegaanduidingen
 • Brandslanghaspels en brandblussers
 • Sprinkler / automatische blussystemen
 • RWA rookwarmte-afvoersystemen

Beheer & onderhoud:

 • Periodieke controle en onderhoud kleine blusmiddelen
 • Beheerprotocollen
 • Meerjarenonderhoudsplanningen
 • Jaarlijkse inspecties passieve brandbeveiligingssystemen
 • Beheerder brandmeldinstallaties
 • Jaarlijks onderhoud brandmeldinstallaties
 • Periodiek onderhoud noodverlichting
 • Controle gebruiksvergunningen en -meldingen
 • Update vluchtplattegronden en ontruimingsplan
 • Inspectierondes met bevoegd gezag (gemeente/brandweer/milieudienst)
Wij doen superveel dingen, he?

Wij gaan graag met u de uitdaging aan om van uw werkplek iets moois te creëren. Stuur ons een mail voor de eerste stap, wij regelen de rest!

Scroll